Meny 09.12.2022 05:23   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Norra Vallgrund Skifteslag |

Styrelsen

Båtplatser

Aktuellt 2020

Historik

Ansökningar


Norra Vallgrund Skifteslag


Norra Vallgrund skifteslags samfällighet omfattar:

 

Den mark som vid år 1923 verkställd storskiftesreglering undantagits för skiftesdelägarnas gemensamma behov

 

 

Samfälld tillandningsmark och samfällt vattenområde tillhör Norra och Södra Vallgrund gemensamma vattendelägarlag

 

Delägarstämman
är det beslutande organet. Enligt stadgarna skall ordinarie stämma hållas inom mars månad.
 
Styrelsen är förberedande och verkställande organ.

E-mail: [email protected]

Dessa sidor uppdaterade 18.10.2020 / ML